Friday, March 15, 2013

Mambo yote mema kuja kutoka kwa Mungu.